412 View(s)
Wie gëtt Sportler, Sportlerin an Equipe vum Joer?

Wie gëtt Sportler, Sportlerin an Equipe vum Joer?

nominéiert aus dem Reitsport sin:

Trophée du meilleur sportif: Christian Weier

Trophée de la meilleure sportive: Charlotte Bettendorf

Challenge de la meilleure équipe: Equipe nationale sautsAll weider Infos fand dir: http://www.rtl.lu/sport/1092897.html

an: http://www.rtl.lu/aktiounen/exploit_vum_joer2017_voting/awards/Mir gratuléieren eisen Sportler.